Yêu Nhan Lệnh

Description:
Cô sinh viên Sở Nhan xuyên không tới cổ đại và nhập vào thân xác của một tiểu Hoàng thượng bù nhìn , đối mặt với cô là một Hoàng hậu tinh quái, chỉ một lời không hợp liền bổ nhào vào cô ngay. “Trẫm là nữ cải nam trang, hoàng hậu sao có thể cùng trẫm làm những chuyện không thể diễn tả này được chứ? ”, “Thật trùng hợp, bổn cung cũng là nam cải nữ trang.” Từ đó, hai người bắt đầu cuộc sống ngọt ngào tình tứ không biết ngượng ngùng là gì. Nhưng Sở Nhan dần dần phát hiện ra rằng, vận mệnh dường như vùi sâu cô vào vòng xoáy…
Newest Chapters
Chapters List

1.Yêu Nhan Lệnh - Chap 1

2.Yêu Nhan Lệnh - Chap 2

3.Yêu Nhan Lệnh - Chap 3

4.Yêu Nhan Lệnh - Chap 4

5.Yêu Nhan Lệnh - Chap 5

6.Yêu Nhan Lệnh - Chap 6

7.Yêu Nhan Lệnh - Chap 7

8.Yêu Nhan Lệnh - Chap 8

9.Yêu Nhan Lệnh - Chap 9

10.Yêu Nhan Lệnh - Chap 10

11.Yêu Nhan Lệnh - Chap 11

12.Yêu Nhan Lệnh - Chap 12

13.Yêu Nhan Lệnh - Chap 13

14.Yêu Nhan Lệnh - Chap 14

15.Yêu Nhan Lệnh – Chap 15

16.Yêu Nhan Lệnh - Chap 16

17.Yêu Nhan Lệnh - Chap 17

18.Yêu Nhan Lệnh – Chap 18

19.Yêu Nhan Lệnh – Chap 19

20.Yêu Nhan Lệnh – Chap 20

21.Yêu Nhan Lệnh – Chap 21

22.Yêu Nhan Lệnh – Chap 22

23.Yêu Nhan Lệnh – Chap 23

24.Yêu Nhan Lệnh – Chap 24

25.Yêu Nhan Lệnh – Ảnh phúc lợi

26.Yêu Nhan Lệnh – Ảnh Đẹp Long Lanh Yêu Hậu

27.Yêu Nhan Lệnh – Chap 25

28.Yêu Nhan Lệnh – Chap 26

29.Yêu Nhan Lệnh – Chap 27

30.Yêu Nhan Lệnh – Chap 28

31.Yêu Nhan Lệnh – Chap 29

32.Yêu Nhan Lệnh – Chap 30

33.Yêu Nhan Lệnh – Chap 31

34.Yêu Nhan Lệnh – Chap 32

35.Yêu Nhan Lệnh – Chap 33

36.Yêu Nhan Lệnh – Chap 34

37.Yêu Nhan Lệnh - Ngoại truyện (siêu cute!)

38.Yêu Nhan Lệnh – Chap 35

39.Yêu Nhan Lệnh – Chap 36

40.Yêu Nhan Lệnh – Chap 37

41.Yêu Nhan Lệnh – Chap 38

42.Yêu Nhan Lệnh – Chap 38.5

43.Yêu Nhan Lệnh – Chap 39

44.Yêu nhan lệnh - Chap 40

45.Yêu nhan lệnh - Chap 41

46.Yêu nhan lệnh - Chap 42

47.Yêu nhan lệnh - Chap 43

48.Yêu nhan lệnh - Chap 44

49.Yêu nhan lệnh - Chap 44.5 - Ngoại truyện bánh ú

50.Yêu nhan lệnh - Chap 45

51.Yêu nhan lệnh - Chap 46

52.Yêu nhan lệnh - Chap 47

53.Yêu nhan lệnh - Chap 48

54.Yêu nhan lệnh - Chap 49

55.Yêu nhan lệnh - Chap 50

56.Yêu nhan lệnh - Chap 51

57.Yêu nhan lệnh - Chap 52

58.Yêu nhan lệnh - Chap 53

59.Yêu nhan lệnh - Chap 54

60.Yêu nhan lệnh - Chap 55

61.Yêu nhan lệnh - Chap 56

62.Yêu nhan lệnh - Chap 57

63.Yêu nhan lệnh - Chap 58

64.Yêu nhan lệnh - Chap 59

65.Yêu nhan lệnh - Chap 60

66.Yêu nhan lệnh - Chap 61

67.Yêu nhan lệnh - Chap 62

68.Yêu nhan lệnh - Chap 63

69.Yêu nhan lệnh - Chap 64

70.Yêu nhan lệnh - Chap 65

71.Yêu nhan lệnh - Chap 66

72.Yêu nhan lệnh - Chap 67

73.Yêu nhan lệnh - Chap 68

74.Yêu nhan lệnh - Chap 69

75.Yêu nhan lệnh - Chap 70

76.Yêu nhan lệnh - Chap 71

77.Yêu nhan lệnh - Chap 72

78.Yêu nhan lệnh - Chap 73

79.Yêu nhan lệnh - Chap 74

80.Yêu nhan lệnh - Chap 75

81.Yêu nhan lệnh - Chap 76

82.Yêu nhan lệnh - Chap 77

83.Yêu nhan lệnh - Chap 78

84.Yêu nhan lệnh - Chap 79

85.Yêu nhan lệnh - Chap 80

86.Yêu nhan lệnh - Chap 81

87.Yêu nhan lệnh - Chap 82

88.Yêu nhan lệnh - Chap 83

89.Yêu nhan lệnh - Chap 84

90.Yêu nhan lệnh - Chap 85

91.Yêu nhan lệnh - Chap 86

92.Yêu nhan lệnh - Chap 87

93.Yêu nhan lệnh - Chap 88

94.Yêu nhan lệnh - Chap 89

95.Yêu nhan lệnh - Chap 90

96.Yêu nhan lệnh - Chap 91

97.Yêu nhan lệnh - Chap 92

98.Yêu nhan lệnh - Chap 93

99.Yêu nhan lệnh - Chap 94

100.Yêu nhan lệnh - Chap 95

101.Yêu nhan lệnh - Chap 96

102.Yêu nhan lệnh - Chap 97

103.Yêu nhan lệnh - Chap 98

104.Yêu nhan lệnh - Chap 99

105.Yêu nhan lệnh - Chap 100

106.Yêu nhan lệnh - Chap 101

107.Yêu nhan lệnh - Ngoại truyện 1: Phiên bản hiện đại 1

108.Yêu nhan lệnh - Ngoại truyện 2: Phiên bản hiện đại 2

109.Yêu nhan lệnh - Ngoại truyện 3: Phiên bản hiện đại 3

110.Yêu nhan lệnh - Ngoại truyện 4: Phiên bản hiện đại 4 [5/9]

111.Yêu nhan lệnh - Ngoại truyện 5: Phiên bản hiện đại 5 [5/9]

112.Yêu nhan lệnh - Ngoại truyện 6: Phiên bản hiện đại 6 [2/10]

113.Yêu nhan lệnh - Ngoại truyện 7: Phiên bản hiện đại 7 [2/10]

114.Yêu nhan lệnh - Ngoại truyện 8: Phiên bản hiện đại 8 [1/11]

115.Yêu nhan lệnh - Ngoại truyện 9: Phiên bản hiện đại 9

116.Yêu nhan lệnh - Ngoại truyện 10: Phiên bản hiện đại 10

117.Yêu nhan lệnh - Ngoại truyện 11: Phiên bản hiện đại 11 [19/12/2020]

118.Yêu nhan lệnh - Ngoại truyện 12: Ngoại truyện Tuyên Cảnh (1) [19/12/2020]

119.Yêu nhan lệnh - Ngoại truyện 13: Ngoại truyện Tuyên Cảnh (2) [8/1/2021]

120.Yêu nhan lệnh - Ngoại truyện 14: Ngoại truyện Tuyên Cảnh (3) [8/1/2021] [HẾT]

Truyện mới cập nhật