Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh

Description:
Tôi, gặp phải bốn vị Cố tiên sinh. Một người là bạch mã hoàng tử, một người thì cực kì phiền phức, một người lại rất ư là khốn nạn và một người là thần hộ vệ. Bốn vị Cố tiên sinh này, đều là Cố tiên sinh của tôi! Lọ lem gả thế với 4 loại nhân cách phân liệt Tổng tài. Chào mừng các bạn đã đến với câu chuyện của chúng tôi! [LỊCH UP: 2 CHAP/TUẦN vào THỨ 2 hàng tuần. ]
Newest Chapters
Chapters List

1.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap giới thiệu 1

2.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap giới thiệu 2

3.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap giới thiệu 3

4.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 1

5.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 2

6.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 5

7.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 3

8.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 6

9.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 4

10.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 7

11.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 8

12.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 9

13.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 10

14.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 11

15.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 12

16.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 13

17.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 14

18.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 15

19.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 16

20.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 17

21.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 18

22.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 19

23.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Phiên ngoại Đêm Bình An

24.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 20

25.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 21

26.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 22

27.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 23

28.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 24

29.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 25

30.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 26 (giận nhau rồi)

31.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 27

32.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 28

33.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 29

34.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 30

35.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 31

36.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 32 - "Thịt" rồi

37.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 33

38.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 34

39.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 35

40.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 36

41.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 37

42.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 38

43.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 39

44.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 40

45.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 41

46.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 42

47.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 43

48.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 44

49.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 45

50.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 46

51.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 47

52.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 48

53.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 49

54.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 50

55.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 51

56.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 52

57.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 53

58.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 54 [27/4/2020]

59.Tôi Và 4 Vị Cố Tiên Sinh - Chap 55 [HẾT] [27/4/2020]

Truyện mới cập nhật