Thâm Hải Nguy Tình

Description:
Vì muốn lần theo dấu vết về chuyện mất tích kỳ lạ của bạn thân từ 2 năm về trước, nên Nhạc Ngọc Nhi lặng lẽ xông vào Casino, vì muốn tiếp cận mục tiêu -- Người thừa kế tập đoàn Rochester-Madi. Nhưng không may bị bại trong cuộc cá cược với Madi, Cô bị yêu cầu phải nhảy vũ điệu thoát y. Vốn dĩ chỉ là muốn tiếp cận sự thật. Nhưng lại ngoài ý muốn bị rơi vào vòng xoáy âm mưu sâu hơn. Tình bạn, Tình yêu, vẫn còn là 1 bí ẩn, rốt cuộc ai mới là kẻ đứng sau âm mưu này đây?
Newest Chapters
Chapters List

1.Thâm hải nguy tình - Chap 0

2.Thâm hải nguy tình - Chap 1

3.Thâm hải nguy tình - Chap 2

4.Thâm hải nguy tình - Chap 3

5.Thâm hải nguy tình - Chap 4

6.Thâm hải nguy tình - Chap 5

7.Thâm hải nguy tình - Chap 6

8.Thâm hải nguy tình - Chap 7

9.Thâm hải nguy tình - Chap 8

10.Thâm hải nguy tình - Chap 9

11.Thâm hải nguy tình - Chap 10

12.Thâm hải nguy tình - Chap 11

13.Thâm hải nguy tình - Chap 12

14.Thâm hải nguy tình - Chap 13

15.Thâm hải nguy tình - Chap 14

16.Thâm hải nguy tình - Chap 15

17.Thâm hải nguy tình - Chap 16

18.Thâm hải nguy tình - Chap 17

19.Thâm hải nguy tình - Chap 18

20.Thâm hải nguy tình - Chap 19

21.Thâm hải nguy tình - Chap 20

22.Thâm hải nguy tình - Chap 21

23.Thâm hải nguy tình - Chap 22

24.Thâm hải nguy tình - Chap 23

25.Thâm hải nguy tình - Chap 24

26.Thâm hải nguy tình - Chap 25

27.Thâm hải nguy tình - Chap 26

28.Thâm hải nguy tình - Chap 27

29.Thâm hải nguy tình - Chap 28

30.Thâm hải nguy tình - Chap 29

31.Thâm hải nguy tình - Chap 30

32.Thâm hải nguy tình - Chap 31

33.Thâm hải nguy tình - Chap 32

34.Thâm hải nguy tình - Chap 33

35.Thâm hải nguy tình - Chap 34

36.Thâm hải nguy tình - Chap 36

37.Thâm hải nguy tình - Chap 35

38.Thâm hải nguy tình - Chap 37

39.Thâm hải nguy tình - Chap 38

40.Thâm hải nguy tình - Chap 39

41.Thâm hải nguy tình - Chap 40

42.Thâm hải nguy tình - Chap 41

43.Thâm hải nguy tình - Chap 42

44.Thâm hải nguy tình - Chap 43

45.Thâm hải nguy tình - Chap 44

46.Thâm hải nguy tình - Chap 45

47.Thâm hải nguy tình - Chap 46

48.Thâm hải nguy tình - Chap 47

49.Thâm hải nguy tình - Chap 48

50.Thâm hải nguy tình - Chap 49

51.Thâm hải nguy tình - Chap 50

52.Thâm hải nguy tình - Chap 51

53.Thâm hải nguy tình - Chap 52

54.Thâm hải nguy tình - Chap 53

55.Thâm hải nguy tình - Chap 54

56.Thâm hải nguy tình - Chap 55

57.Thâm hải nguy tình - Chap 56

58.Thâm hải nguy tình - Chap 57

59.Thâm hải nguy tình - Chap 58

60.Thâm hải nguy tình - Chap 59

61.Thâm hải nguy tình - Chap 60

62.Thâm hải nguy tình - Chap 61

63.Thâm hải nguy tình - Chap 62

64.Thâm hải nguy tình - Chap 63

65.Thâm hải nguy tình - Chap 64

66.Thâm hải nguy tình - Chap 65

67.Thâm hải nguy tình - Chap 66

68.Thâm hải nguy tình - Chap 67

69.Thâm hải nguy tình - Chap 68

70.Thâm hải nguy tình - Chap 68.5: Ngoại truyện

71.Thâm hải nguy tình - Chap 69

72.Thâm hải nguy tình - Chap 70

73.Thâm hải nguy tình - Chap 71

74.Thâm hải nguy tình - Chap 72

75.Thâm hải nguy tình - Chap 73

76.Thâm hải nguy tình - Chap 74

77.Thâm hải nguy tình - Chap 75

78.Thâm hải nguy tình - Chap 76

79.Thâm hải nguy tình - Chap 77

80.Thâm hải nguy tình - Chap 78

81.Thâm hải nguy tình - Chap 79

82.Thâm hải nguy tình - Chap 80

83.Thâm hải nguy tình - Chap 81

84.Thâm hải nguy tình - Chap 82

85.Thâm hải nguy tình - Chap 83

86.Thâm hải nguy tình - Chap 84

87.Thâm hải nguy tình - Chap 85

88.Thâm hải nguy tình - Chap 86

89.Thâm hải nguy tình - Chap 87

90.Thâm hải nguy tình - Chap 88

91.Thâm hải nguy tình - Chap 89

92.Thâm hải nguy tình - Chap 90

93.Thâm hải nguy tình - Chap 91

94.Thâm hải nguy tình - Chap 92

95.Thâm hải nguy tình - Chap 93

96.Thâm hải nguy tình - Chap 94

97.Thâm hải nguy tình - Chap 95

98.Thâm hải nguy tình - Chap 96

99.Thâm hải nguy tình - Chap 97

100.Thâm hải nguy tình - Chap 98

101.Thâm hải nguy tình - Chap 99

102.Thâm hải nguy tình - Chap 100

103.Thâm hải nguy tình - Chap 101

104.Thâm hải nguy tình - Chap 102

105.Thâm hải nguy tình - Chap 103

106.Thâm hải nguy tình - Chap 104

107.Thâm hải nguy tình - Chap 105

108.Thâm hải nguy tình - Chap 106

109.Thâm hải nguy tình - Chap 107

110.Thâm hải nguy tình - Chap 108

111.Thâm hải nguy tình - Chap 109

112.Thâm hải nguy tình - Chap 110

113.Thâm hải nguy tình - Chap 111

114.Thâm hải nguy tình - Chap 112

115.Thâm hải nguy tình - Chap 113

116.Thâm hải nguy tình - Chap 114

117.Thâm hải nguy tình - Chap 115

118.Thâm hải nguy tình - Chap 116

119.Thâm hải nguy tình - Chap 117

120.Thâm hải nguy tình - Chap 118

Truyện mới cập nhật