Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình

Description:
~Tên khác:Tình Thâm Vì Phu Quân. ~Thể loại:Đô Thị,Ngôn Tình. ~Giới thiệu: Gia tộc bại sản,ngay cả vị hôn phu cũng cho cô cài số de. Giữa đêm khuya khoắt mưa tuyết rơi tán loạn,cô đã gặp được Kim chủ nhân Lệ Quân Trầm. Vì muốn cứu nguy cho gia tộc,cô đã bỏ đi lòng tự trọng và sự kiêu ngạo của bản thân,để ủy lụy dưới chân của người đàn ông đó. Sau đêm đó,cô dắt theo Kim chủ nhân của mình khoa trương làm màu khoe sự giàu sang,nhưng không ngờ anh ta chính là.....
Newest Chapters
Chapters List

1.Ông xã thú tính - Chap 0

2.Ông xã thú tính - Chap 1

3.Ông xã thú tính - Chap 2

4.Ông xã thú tính - Chap 3

5.Ông xã thú tính - Chap 4

6.Ông xã thú tính - Chap 5

7.Ông xã thú tính - Chap 6

8.Ông xã thú tính - Chap 7

9.Ông xã thú tính - Chap 8

10.Ông xã thú tính - Chap 9

11.Ông xã thú tính - Chap 10

12.Ông xã thú tính - Chap 11

13.Ông xã thú tính - Chap 12

14.Ông xã thú tính - Chap 13

15.Ông xã thú tính - Chap 14

16.Ông xã thú tính - Chap 15

17.Ông xã thú tính - Chap 16

18.Ông xã thú tính - Chap 17

19.Ông xã thú tính - Chap 18

20.Ông xã thú tính - Chap 19

21.Ông xã thú tính - Chap 20

22.Ông xã thú tính - Chap 21

23.Ông xã thú tính - Chap 22

24.Ông xã thú tính - Chap 23

25.Ông xã thú tính - Chap 24

26.Ông xã thú tính - Chap 25

27.Ông xã thú tính - Chap 26

28.Ông xã thú tính - Chap 27

29.Ông xã thú tính - Chap 28

30.Ông xã thú tính - Chap 29

31.Ông xã thú tính - Chap 30

32.Ông xã thú tính - Chap 31

33.Ông xã thú tính - Chap 32

34.Ông xã thú tính - Chap 33

35.Ông xã thú tính - Chap 34

36.Ông xã thú tính - Chap 35

37.Ông xã thú tính - Chap 36

38.Ông xã thú tính - Chap 37

39.Ông xã thú tính - Chap 38

40.Ông xã thú tính - Chap 39

41.Ông xã thú tính - Chap 40

42.Ông xã thú tính - Chap 41

43.Ông xã thú tính - Chap 42

44.Ông xã thú tính - Chap 43

45.Ông xã thú tính - Chap 44

46.Ông xã thú tính - Chap 45

47.Ông xã thú tính - Chap 46

48.Ông xã thú tính - Chap 47

49.Ông xã thú tính - Chap 48

50.Ông xã thú tính - Chap 49

51.Ông xã thú tính - Chap 50

52.Ông xã thú tính - Chap 51

53.Ông xã thú tính - Chap 52

54.Ông xã thú tính - Chap 53

55.Ông xã thú tính - Chap 54

56.Ông xã thú tính - Chap 55

57.Ông xã thú tính - Chap 56

58.Ông xã thú tính - Chap 57

59.Ông xã thú tính - Chap 58

60.Ông xã thú tính - Chap 59

61.Ông xã thú tính - Chap 60

62.Ông xã thú tính - Chap 61

63.Ông xã thú tính - Chap 65

64.Ông xã thú tính - Chap 62

65.Ông xã thú tính - Chap 63

66.Ông xã thú tính - Chap 64 - 65

67.Ông xã thú tính - Chap 66

68.Ông xã thú tính - Chap 67

69.Ông xã thú tính - Chap 68

70.Ông xã thú tính - Chap 69

71.Ông xã thú tính - Chap 70

72.Ông xã thú tính - Chap 71

73.Ông xã thú tính - Chap 72

74.Ông xã thú tính - Chap 73

75.Ông xã thú tính - Chap 74

76.Ông xã thú tính - Chap 75

77.Ông xã thú tính - Chap 76

78.Ông xã thú tính - Chap 77

79.Ông xã thú tính - Chap 78

80.Ông xã thú tính - Chap 79

81.Ông xã thú tính - Chap 80

82.Ông xã thú tính - Chap 81

83.Ông xã thú tính - Chap 82

84.Ông xã thú tính - Chap 83

85.Ông xã thú tính - Chap 84

86.Ông xã thú tính - Chap 85

87.Ông xã thú tính - Chap 86

88.Ông xã thú tính - Chap 87

89.Ông xã thú tính - Chap 88

90.Ông xã thú tính - Chap 89

91.Ông xã thú tính - Chap 90

92.Ông xã thú tính - Chap 91

93.Ông xã thú tính - Chap 92

94.Ông xã thú tính - Chap 93

95.Ông xã thú tính - Chap 94

96.Ông xã thú tính - Chap 95

97.Ông xã thú tính - Chap 96

98.Ông xã thú tính - Chap 97

99.Ông xã thú tính - Chap 98

100.Ông xã thú tính - Chap 99

101.Ông xã thú tính - Chap 100

102.Ông xã thú tính - Chap 101

103.Ông xã thú tính - Chap 102

104.Ông xã thú tính - Chap 103

105.Ông xã thú tính - Chap 104

106.Ông xã thú tính - Chap 105

107.Ông xã thú tính - Chap 106

108.Ông xã thú tính - Chap 107

109.Ông xã thú tính - Chap 108

110.Ông xã thú tính - Chap 109

111.Ông xã thú tính - Chap 110

112.Ông xã thú tính - Chap 111

113.Ông xã thú tính - Chap 112

114.Ông xã thú tính - Chap 113

115.Ông xã thú tính - Chap 114

116.Ông xã thú tính - Chap 115

117.Ông xã thú tính - Chap 116

118.Ông xã thú tính - Chap 117

119.Ông xã thú tính - Chap 118

120.Ông xã thú tính - Chap 119

Truyện mới cập nhật