Lại Gặp Được Em

Description:
Thời cấp 3 hai người vì hiểu nhầm mà bỏ lỡ nhau, sau khi tốt nghiệp đại học trở về trường cấp 3 cũ dạy học. 7 năm xa cách, nam chính lại không nhận ra cô là người con gái năm ấy!? Một cô giáo dạy thể dục mặt lạnh không hiểu tình đời, một thầy giáo dạy toán ôn nhu luôn mỉm cười nhưng xấu bụng, gặp nhau lần nữa, cảnh còn người mất, tình cảm không tật mà chết phải chăng có thể bắt đầu lại từ đầu? Mà bí mật thời cấp 3 ấy cũng đang dần được hé mở…
Newest Chapters
Chapters List

1.Lại Gặp Được Em - Chapter 0

2.Lại Gặp Được Em - Chapter 0.2

3.Lại Gặp Được Em - Chapter 0.3

4.Lại Gặp Được Em - Chapter 1

5.Lại Gặp Được Em - Chapter 2

6.Lại Gặp Được Em - Chapter 2.5

7.Lại Gặp Được Em - Chapter 3

8.Lại Gặp Được Em - Chapter 3.5

9.Lại Gặp Được Em - Chapter 4

10.Lại Gặp Được Em - Chapter 4.5

11.Lại Gặp Được Em - Chapter 5

12.Lại Gặp Được Em - Chapter 5.2

13.Lại Gặp Được Em - Chapter 6

14.Lại Gặp Được Em - Chapter 7

15.Lại Gặp Được Em - Chapter 8

16.Lại Gặp Được Em - Chapter 8.5

17.Lại Gặp Được Em - Chapter 9

18.Lại Gặp Được Em - Chapter 10

19.Lại Gặp Được Em - Chapter 11

20.Lại Gặp Được Em - Chapter 12

21.Lại Gặp Được Em - Chapter 12

22.Lại Gặp Được Em - Chapter 13

23.Lại Gặp Được Em - Chapter 14

24.Lại Gặp Được Em - Chapter 15

25.Lại Gặp Được Em - Chapter 16

26.Lại Gặp Được Em - Chapter 17

27.Lại Gặp Được Em - Chapter 18

28.Lại Gặp Được Em - Chapter 19

29.Lại Gặp Được Em - Chapter 20

30.Lại Gặp Được Em - Chapter 21

31.Lại Gặp Được Em - Chapter 24

32.Lại Gặp Được Em - Chapter 25

33.Lại Gặp Được Em - Chapter 25.5

34.Lại Gặp Được Em - Chapter 25.6

35.Lại Gặp Được Em - Chapter 26

36.Lại Gặp Được Em - Chapter 27

37.Lại Gặp Được Em - Chapter 28

38.Lại Gặp Được Em - Chapter 29

39.Lại Gặp Được Em - Chapter 30

40.Lại Gặp Được Em - Chapter 31

41.Lại Gặp Được Em - Chapter 32

42.Lại Gặp Được Em - Chapter 32.5

43.Lại Gặp Được Em - Chapter 33

44.Lại Gặp Được Em - Chapter 33.5

45.Lại Gặp Được Em - Chapter 34

46.Lại Gặp Được Em - Chapter 35

47.Lại Gặp Được Em - Chapter 36

48.Lại Gặp Được Em - Chapter 37

49.Lại Gặp Được Em - Chapter 38

50.Lại Gặp Được Em - Chapter 39

51.Lại Gặp Được Em - Chapter 40

52.Lại Gặp Được Em - Chapter 40.5

53.Lại Gặp Được Em - Chapter 41

54.Lại Gặp Được Em - Chapter 42

55.Lại Gặp Được Em - Chapter 43

56.Lại Gặp Được Em - Chapter 44

57.Lại Gặp Được Em - Chapter 44.5

58.Lại Gặp Được Em - Chapter 45

59.Lại Gặp Được Em - Chapter 46

60.Lại Gặp Được Em - Chapter 47

Truyện mới cập nhật