Kế Sắc Đào Thê

Description:
~ Tên : Kế sắc đào thê ~ Thể loại : Ngôn tình hiện đại ~ Giới thiệu truyện : Hắn là một bá đạo tổng tài , tính tình thất thường ... Mắt lại không nhìn thấy đường ?! Cũng phải ha , nếu như hắn không bị mù , thì làm sao lại nhìn trúng một cô gái bình thường lại không hiểu chuyện lại vừa không dịu dàng !Một tờ giấy hợp đồng có thể trói buộc cô ấy ở bên cạnh mình , nhưng lại không trói được trái tim cô ấy...
Newest Chapters
Chapters List

1.Kế sắc đào thê - Chapter 1

2.Kế sắc đào thê - Chapter 2

3.Kế sắc đào thê - Chapter 3

4.Kế sắc đào thê - Chapter 4

5.Kế sắc đào thê - Chapter 5

6.Kế sắc đào thê - Chapter 6

7.Kế sắc đào thê - Chapter 7

8.Kế sắc đào thê - Chapter 8

9.Kế sắc đào thê - Chapter 9

10.Kế sắc đào thê - Chapter 10

11.Kế sắc đào thê - Chapter 11

12.Kế sắc đào thê - Chapter 12

13.Kế sắc đào thê - Chapter 13

14.Kế sắc đào thê - Chapter 14

15.Kế sắc đào thê - Chapter 15

16.Kế sắc đào thê - Chapter 16

17.Kế sắc đào thê - Chapter 17

18.Kế sắc đào thê - Chapter 18

19.Kế sắc đào thê - Chapter 19

20.Kế sắc đào thê - Chapter 20

21.Kế sắc đào thê - Chapter 21

22.Kế sắc đào thê - Chapter 21.5

23.Kế sắc đào thê - Chapter 22

24.Kế sắc đào thê - Chapter 23

25.Kế sắc đào thê - Chapter 24

26.Kế sắc đào thê - Chapter 25

27.Kế sắc đào thê - Chapter 26

28.Kế sắc đào thê - Chapter 27

29.Kế sắc đào thê - Chapter 28

30.Kế sắc đào thê - Chapter 29

31.Kế sắc đào thê - Chapter 30

32.Kế sắc đào thê - Chapter 31

33.Kế sắc đào thê - Chapter 32

34.Kế sắc đào thê - Chapter 33

35.Kế sắc đào thê - Chapter 34

36.Kế sắc đào thê - Chapter 35

37.Kế sắc đào thê - Chapter 36

38.Kế sắc đào thê - Chapter 37

39.Kế sắc đào thê - Chapter 38

40.Kế sắc đào thê - Chapter 39

41.Kế sắc đào thê - Chapter 40

42.Kế sắc đào thê - Chapter 41

43.Kế sắc đào thê - Chapter 42

44.Kế sắc đào thê - Chapter 43

45.Kế sắc đào thê - Chapter 44

46.Kế sắc đào thê - Chapter 45

47.Kế sắc đào thê - Chapter 46

48.Kế sắc đào thê - Chapter 47

49.Kế sắc đào thê - Chapter 48

50.Kế sắc đào thê - Chapter 49

51.Kế sắc đào thê - Chapter 50

52.Kế sắc đào thê - Chapter 51

53.Kế sắc đào thê - Chapter 52

54.Kế sắc đào thê - Chapter 53

55.Kế sắc đào thê - Chapter 54

56.Kế sắc đào thê - Chapter 55

57.Kế sắc đào thê - Chapter 56

58.Kế sắc đào thê - Chapter 57

59.Kế sắc đào thê - Chapter 58

60.Kế sắc đào thê - Chapter 59

61.Kế sắc đào thê - Chapter 60

62.Kế sắc đào thê - Chapter 61

63.Kế sắc đào thê - Chapter 62

64.Kế sắc đào thê - Chapter 63

Truyện mới cập nhật