Độc Nhãn Ác Ma Của Ta

Description:
Nội dung : Nữ tu tập sự Lộ Lộ vào nhầm nhà của độc nhãn ác ma trong truyền thuyết. Mà theo truyền thuyết thì đó là một ác ma tàn nhẫn, chuyên ăn tim người, nhưng khi gặp mặt lại hoàn toàn khác xa trong tưởng tượng....Tình yêu cấm kỵ cùng những tội lỗi ....Mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào ...
Newest Chapters
Chapters List

1.Độc nhãn ác ma của ta - Chap 1

2.Độc nhãn ác ma của ta - Chap 2

3.Độc nhãn ác ma của ta - Chap 3

4.Độc nhãn ác ma của ta - Chap 4

5.Độc nhãn ác ma của ta - Chap 5

6.Độc nhãn ác ma của ta - Chap 6

7.Độc nhãn ác ma của ta - Chap 7

8.Độc nhãn ác ma của ta - Chap 8

9.Độc nhãn ác ma của ta - Chap 9

10.Độc nhãn ác ma của ta - Chap 10

11.Độc nhãn ác ma của ta - Chap 11

12.Độc nhãn ác ma của ta - Chap 12

13.Độc nhãn ác ma của ta - Chap 13

14.Độc nhãn ác ma của ta - Chap 14

15.Độc nhãn ác ma của ta - Chap 15

16.Độc nhãn ác ma của ta - Chap 16

17.Độc nhãn ác ma của ta - Chap 17

18.Độc nhãn ác ma của ta - Chap 18

19.Độc nhãn ác ma của ta - Chap 19

20.Độc nhãn ác ma của ta - Chap 20

21.Độc nhãn ác ma của ta - Chap 21

22.Độc nhãn ác ma của ta - Chap 22

23.Độc nhãn ác ma của ta - Chap 23

24.Độc nhãn ác ma của ta - Chap 24

25.Độc nhãn ác ma của ta - Chap 25

26.Độc nhãn ác ma của ta - Chap 26

27.Độc nhãn ác ma của ta - Chap 27

28.Độc nhãn ác ma của ta - Chap 28

29.Độc nhãn ác ma của ta - Chap 29

30.Độc nhãn ác ma của ta - Chap 30

31.Độc nhãn ác ma của ta - Chap 31

32.Độc nhãn ác ma của ta - Chap 32

33.Độc nhãn ác ma của ta - Chap 33

34.Độc nhãn ác ma của ta - Chap 34

35.Độc nhãn ác ma của ta - Chap 35

36.Độc nhãn ác ma của ta - Chap 36

37.Độc nhãn ác ma của ta - Chap 37

38.Độc nhãn ác ma của ta - Chap 38

39.Độc nhãn ác ma của ta - Chap 39

40.Độc nhãn ác ma của ta - Chap 40

41.Độc nhãn ác ma của ta - Chap 41

42.Độc nhãn ác ma của ta - Chap 42 - END

Truyện mới cập nhật