Đêm Ngày Không Dứt

Description:
Cô là thiếu nữ bình thường nhưng lại có được " con mắt tử thần " , có thể thấy được tỷ lệ tử vong của người khác, chịu cảnh quấy nhiễu cô nhiều lần muốn tự sát nhưng lại không chết được, nghe thấy thanh âm kêu gọi cái chết của cô, tử thần đã đến, nhưng mà, tử thần cũng bất lực với cô, thiếu nữ muốn chết và tử thần không thể giết cô sẽ thành cái dạng gì? Sau lưng thiếu nữ còn cất giấu năng lực bí mật như thế nào? Dây dưa với tử thần là một sự mê hoặc chết người không thể ngừng lại được.
Newest Chapters
Chapters List

1.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 0

2.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 1

3.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 1.5

4.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 2

5.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 3

6.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 4

7.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 5

8.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 6

9.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 7

10.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 8

11.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 9

12.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 10

13.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 11

14.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 12

15.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 13

16.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 14

17.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 15

18.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 15.1

19.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 15.5

20.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 16

21.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 17

22.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 18

23.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 19

24.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 20

25.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 21

26.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 22

27.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 22.1

28.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 23

29.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 24

30.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 25

31.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 26

32.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 27

33.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 28

34.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 29

35.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 30

36.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 31

37.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 31.1

38.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 31.5

39.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 32

40.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 33

41.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 34

42.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 35

43.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 36

44.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 37

45.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 38

46.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 39

47.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 40

48.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 42

49.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 43

50.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 44

51.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 45

52.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 46

53.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 47

54.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 48

55.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 49

56.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 50

57.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 51

58.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 52

59.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 54

60.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 55

61.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 56

62.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 57

63.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 58

64.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 59

65.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 60

66.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 61

67.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 62

68.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 63

69.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 64

70.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 65

71.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 66

72.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 67

73.Đêm Ngày Không Dứt - Chapter 68

Truyện mới cập nhật