Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới

Description:
Thiếu nữ Man tộc hoạt bát hồn nhiên vì muốn trốn tránh tứ hôn của hoàng đế mà chạy đến Trung Nguyên, muốn cướp một phu quân đẹp trai để gạo nấu thành cơm trước. Không ngờ lại trói chính tiểu hầu gia đã định trong số mệnh. Từ đó về sau, cuộc sống của tiểu hầu gia bị thiếu nữ khuấy đảo đến mức gà chó không yên. Tình cảm của hai người cũng lẳng lặng nảy sinh, mà phía sau cuộc sống êm ấm thường ngày, những âm mưu dương mưu đã âm thầm xuất hiện…
Newest Chapters
Chapters List

1.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 0

2.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 1

3.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 2

4.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 3

5.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 4.1

6.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 4.2

7.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 5.1

8.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 5.2

9.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 6.1

10.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 6.2

11.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 7.1

12.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 7.2

13.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 8.1

14.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 8.2

15.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 9

16.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 10

17.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 11

18.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 12

19.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 13

20.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 14

21.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 15

22.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 16

23.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 17

24.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 18

25.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 19

26.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 20

27.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 21

28.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 22

29.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 23

30.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 24

31.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 25

32.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 26

33.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 27

34.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 28

35.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 29

36.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 30

37.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 31

38.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 32

39.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 33

40.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 34

41.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 35

42.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 36

43.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 37

44.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 38

45.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 39

46.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 40 [21/8]

47.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 41 [21/8]

48.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 42 [21/8]

49.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 43 [4/9/2020]

50.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 44 [4/9/2020]

51.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 45 [13/9/2020]

52.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 46 [13/9/2020]

53.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 47

54.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 48

55.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 49 [11/10/2020]

56.Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới - Chap 50 [11/10/2020] [HẾT]

Truyện mới cập nhật