Genre: Xuyên không

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen New

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên New

Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam New

Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử New

Tối Cường Thần Thú Hệ Thống

Tuyệt Thế Phi Đao New

Ta Là Phế Vật New

Vạn Giới Thần Chủ New

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống New

Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu

Kiêu Sủng Y Phi

Luyến Ái Sinh Tử Bộ New

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu New

Theo đuổi hoàng tử quá khó a~ New

Cuồng Phi Phách Lối

Vương Gia Người Ta Sẽ Giảm Béo Mà!!! New

Khuynh Thế Y Phi Muốn Bỏ Chồng New

Nữ Đế Học Dốt New

Mới cập nhật