Genre: Shoujo

Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình

Thiểm Hôn Kiều Thê

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương

Trò chơi ma sói: Cáo điên New

Ám Dạ Vô Thường New

Hotboy Quốc Dân Là Nữ New

Lại Gặp Được Em New

Huynh khống công tước gả không được New

Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy New

Loạn Thế Tù Sủng: Thiếu Soái Bất Lương Của Ta New

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! New

Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam New

Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử New

Điêu Khắc New

Kiêu Ngạo Vương Gia Chủng Điền Phi New

Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo New

Khi Trá Luyến Nhân New

Tân Nương Thế Thân New

101 Phương Pháp Của Tổng Tài

Bí Mật Của Thiên Kim

Mới cập nhật