Genre: Comedy

Danh Môn Chí Ái

Thiếu Soái! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! New

Yêu Nhan Lệnh

Jinbaku shounen hanako-kun New

Cuồng nhiệt boss, sủng thê xin kiềm chế New

Huynh khống công tước gả không được New

Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy New

Cực Phẩm Phế Vật Tiểu Thư New

Hoàng phi 9000 tuổi New

Lượm Được Một Tiểu Hồ Ly 3 New

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị New

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên New

Luôn Có Yêu Quái New

Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử New

Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc New

Tóm lại là em dễ thương được chưa ? New

Ác ma đừng hôn tôi New

Eden's Zero New

Mới cập nhật