Genre: Historical

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! New

Nhất Đại Linh Hậu

Jinbaku shounen hanako-kun New

Ác nữ hoàng hậu New

Shuumatsu no Valkyrie New

Vương Gia ! Không nên a !

Thông Linh Phi New

Phượng Hoàng New

Tận Diệt Vương Gia Mãn Triều

Tam Quốc Chí Dị New

Ma Đạo Tổ Sư - Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm New

Dòng sông huyền bí

Lưỡng bất nghi

Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt

Manh Thê Thực Thần New

Matsurika Kanriden New

Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển

Mới cập nhật